Adam Bielański Podstawy Chemii Nieorganicznej

Sponsored link: Download Adam Bielański Podstawy Chemii Nieorganicznej
podstawy chemii nieorganicznej poznań
. znajomość podstawowych zagadnień chemii. W programie studiów wprowadzony został cykl zajęć z tej dziedziny wiedzy, w tym zajęcia z chemii nieorganicznej i fizycznej.

Language: polish
PDF pages: 131, PDF size: 0.8 MB
Report
podstawy chemii nieorganicznej
. znajomość podstawowych zagadnień chemii. W programie studiów wprowadzony został cykl zajęć z tej dziedziny wiedzy, w tym zajęcia z chemii nieorganicznej i fizycznej.

Language: polish
PDF pages: 131, PDF size: 0.8 MB
Report
kwasy zasady katedra chemii nieorganicznej
W kwasie, jon wodorowy jest związany z resztą cząsteczki. Potrzeba pewnego nakładu energii (niekiedy mało, niekiedy dużo) aby wiązanie takie rozerwać. Kwas nie "daje" czy "donoruje" jonu wodorowego, on jest mu zabierany! (Przykładowo, nie daje się portfela złodziejowi, to on ten portfel zabiera.) Zasada jest cząstką "z wbudowaną tendencją do odbierania protonów". Gdy zasada zbliża się do kwasu będzie, jeżeli jest dostatecznie silna, odrywała proton od tego kwasu i przyłączała .

Language: polish
PDF pages: 40, PDF size: 2.09 MB
Report
chemia nieorganiczna zakład chemii nieorganicznej
.Laboratorium z chemii nieorganicznej ma na celu pokazanie studentom praktycznej strony chemii nieorganicznej. W trakcie zajęć ich uczestnicy otrzymują bowiem, w skali od .

Language: polish
PDF pages: 38, PDF size: 1.25 MB
Report
podstawy chemii ogólnej
. zakres wiadomości. Podstawy chemii to pierwszy przedmiot z grupy dyscyplin podstawowych, z którymi spotyka się student rozpoczynający zajęcia na Wydziale Chemii UAM. Przedmiot nasz ma charakter wprowadzający i jest traktowany jako wstęp do chemii nieorganicznej, organicznej i fizycznej, realizowany nie tylko dla wspomnianego wyżej wyrównania poziomu wiedzy chemicznej słuchaczy, ale przede wszystkim dla umożliwienia zrozumienia chemii.

Language: polish
PDF pages: 179, PDF size: 5.12 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.