Filozofia

Sponsored link: Download Filozofia
filozofia
. (znajdziesz go w formie elektronicznej w Informatorze o egzaminie maturalnym. Filozofia na stronie www.cke.edu.pl) powinien najbardziej Cię interesować.

Language: polish
PDF pages: 84, PDF size: 0.42 MB
Report
filozofia
Language: polish
PDF pages: 47, PDF size: 0.61 MB
Report
filozofia
Św. Augustyn uważa, że zło jest brakiem dobra.2.a) – a) – e) – c) sceptycyzm, faliabilizm, subiektywizm, relatywizm, agnostycyzm b) absolutyzm, obiektywizm c) subiektywizm, idealizm subiektywny, idealizm epistemologiczny, solipsyzm a) Sokrates b) Nazwa stanowiska: intelektualizm etyczny. Charakterystyka stanowiska: np. stanowisko etyczne, według którego cnota jest wiedzą lub stanowisko etyczne, które zakłada, że wiedza o tym, co jest dobre wymusza czynienie dobra. za poprawne rozróżnienie definicji sądów .

Language: polish
PDF pages: 12, PDF size: 0.19 MB
Report
filozofia
Św. Augustyn uważa, że zło jest brakiem dobra.2.a) – a) – e) – c) sceptycyzm, faliabilizm, subiektywizm, relatywizm, agnostycyzm b) absolutyzm, obiektywizm c) subiektywizm, idealizm subiektywny, idealizm epistemologiczny, solipsyzm a) Sokrates b) Nazwa stanowiska: intelektualizm etyczny. Charakterystyka stanowiska: np. stanowisko etyczne, według którego cnota jest wiedzą lub stanowisko etyczne, które zakłada, że wiedza o tym, co jest dobre wymusza czynienie dobra. za poprawne rozróżnienie definicji sądów .

Language: polish
PDF pages: 12, PDF size: 0.2 MB
Report
filozofia
ynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p1W1 + p2W2, gdzie: W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego, W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2, p1 − przelicznik dla poziomu z języka polskiego, p2 − przelicznik dla poziomu z przedmiotuJeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i .

Language: polish
PDF pages: 11, PDF size: 0.08 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.