Fotografii

Sponsored link: Download Fotografii
wydruk fotografii całej stronie
Badanie pn. „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego” dotyczy przeprowadzenia badaĔ sektorów w gospodarczych obszarach wzrostu i innowacji województwa podlaskiego i jest ĞciĞle powiązane z realizacją projektu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne .

Language: polish
PDF pages: 153, PDF size: 2.17 MB
Report
aukcja fotografii desa unicum
16. Marilyn Monroe fotografia czarno-biała/papier barytowy, 35,2 x 27,7 cm cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 2 000 – 4 000 17. Marilyn Monroe data odbitki: 1979fotografia czarno-biała/papier barytowy naklejony na piankę, 22,5 x 26,5 cm na odwrociu pieczęć: 'Photographed by MiltonGreene', 'Authentic original photograph by MiltonGreene' oraz podpis i data atramentem 'MiltonGreene 1-4-79' cena wywoławcza: 500 zł estymacja: 1 000 – 2 000 18. Marilyn Monroe life time print, data naświetlenia negatywu: 1956 r.

Language: polish
PDF pages: 144, PDF size: 7.04 MB
Report
wydruk fotografii bej stronie
Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiĊbiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Ideą projektu jest zebranie w jednym miejscu szerokiego zestawu danych, analiz i prognoz odpowiadających potrzebom informacyjnym podmiotów funkcjonujących w gospodarce województwa podlaskiego. .

Language: polish
PDF pages: 138, PDF size: 2.52 MB
Report
almanach fotografii opolskiej
wórcy almanachu serdecznie dziękują: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu za udostępnienie archiwalnych zdjęć Urszuli Zajączkowskiej – dyrektor MŚO za pomoc przy realizacji wydawnictwa oraz opracowanie rysu historycznego opolskiego ZPAF i biogramów twórców nieżyjących Annie Potockiej – dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za udostępnienie archiwalnych zdjęć Tomaszowi Michalewskiemu z Głubczyc za udostępnienie zdjęć Ludwika Brzyskiego Joachimowi Sosnowskiemu za udostępnienie archiwalnych zdjęć Fryderyka.

Language: polish
PDF pages: 112, PDF size: 14.52 MB
Report
album fotografii janusza nowackiego „razem '81 instytut pamięci
A series of photographs portraying its unveiling on June 27 and 28, 1981 make for a very special publication. They tell a documentary and yet creative tale of how this national symbol came to be, a tale of a strife of a nation to preserve the memory of the protests and uphold values and ideals which were close to the hearts of the patriotic insurgents of 1956. Memories of historic events can only be educational and creative if they are true and do not conceal, obscure or misrepresent facts. This is .

Language: polish
PDF pages: 55, PDF size: 4.71 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.