Makroekonomia

Sponsored link: Download Makroekonomia
makroekonomia
Rysuneka) Podczas inflacji kosztowej krzywa agregowanej podaży przesuwa się w lewo, co prowadzi do ustalenia nowej równowagi makroekonomicznej, ale przy wyższych cenach. Wielkość zagregowanego popytu maleje powodując bezrobocie. b) Podczas inflacji popytowej rośnie zagregowany popyt, czemu odpowiada przesunięcie na prawo krzywej zagregowanego popytu, co prowadzi do wyznaczenia nowej równowagi makroekonomicznej. Osiągana jest ona przy wyższym poziomie cen i przy większym realnym produkcie narodowym brutto .

Language: polish
PDF pages: 31, PDF size: 0.8 MB
Report
makroekonomia
. takie jak gospodarka domowa, przedsiębiorstwo, rynki produkcji i usług itp. MAKROEKONOMIA – zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada między innymi czynniki.

Language: polish
PDF pages: 20, PDF size: 0.17 MB
Report
makroekonomia
Language: polish
PDF pages: 19, PDF size: 0.65 MB
Report
makroekonomia
Language: polish
PDF pages: 16, PDF size: 0.17 MB
Report
makroekonomia
Language: polish
PDF pages: 13, PDF size: 0.21 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.