Plastyczności

Sponsored link: Download Plastyczności
totalitaryzm granice plastyczności człowieka
W dojrzałej myśli średniowiecznej, odrzucającej augustyńskie rozdarcie człowieka między cielesnością a duchowością, człowiek zajmuje stabilne miejsce w stworzonej hierarchii bytów (ma zawartą w sobie niezmienną esencję, jak rośliny i zwierzęta). Renesansowi humaniści, szczególnie Jan Pico della Mirandola, nie umieszczają człowieka, jako obiektu, na niezmiennej drabinie bytów, nie traktują go jako istoty gotowej, ale jako samokreatora. Człowiek, w odróżnieniu od wszystkich innych stworzeń, nie posiada .

Language: polish
PDF pages: 14, PDF size: 0.23 MB
Report
badanie wpływu plastyczności zbrojenia
Zbrojenie modeli składało się z prostych, podłużnych prętów zbrojeniowych o średnicy φ12 mm i strzemion o średnicy φ10 mm. W każdym z modeli zastosowano jednakowe procenty zbrojenia podłużnego wynoszące ρ1 = 0,46 % w przęsłach (3φ12 mm) i ρ2 = 0,31 % (2φ12 mm) nad podporą wewnętrzną. Podłużny rozstaw strzemion dobrano tak, aby nie mogła nastąpić utrata nośności przekrojów przypodporowych ze względu na siły poprzeczne. Przy podporach skrajnych rozstaw był stały i wynosił s1 = 0,1Przy podporze wewnętrznej .

Language: polish
PDF pages: 13, PDF size: 6.33 MB
Report
9. podstawy teorii plastyczności - 9. podstawy teorii plastyczności
. równania fizycznego dla ciał plastycznych Jednym z ograniczeń na warunek plastyczności, jest wniosek z tzw. postulatu Druckera. Zgodnie z tym postulatem. i odciążenia. Przyjmijmy, że naprężenie  odpowiada punktowi należącemu do powierzchni plastyczności tzn. wymagane jest spełnienie warunku (9.1). Ponadto załóżmy naprężenie. dopuszczalnemu, a więc takiemu który leży wewnątrz lub na powierzchni plastyczności, czyli spełniającego warunek F  0 . Dodajmy jeszcze, że symbolem d.

Language: polish
PDF pages: 13, PDF size: 0.23 MB
Report
13. 13. wstęp do teorii plastyczności
Language: polish
PDF pages: 12, PDF size: 0.21 MB
Report
b1-2 teoria sprężystości i plastyczności efekty kształcenia i
Language: polish
PDF pages: 10, PDF size: 0.31 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.