Project 1 Tom Hutchinson Teacher'S

Sponsored link: Download Project 1 Tom Hutchinson Teacher'S
nr ewid. działki: 29/1 tom ccwus – centrala cieplna - projekt
Zakres projektu obejmuje centralę grzewczą z pompami ciepła powietrze/woda pokrywającą zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej do temperatury 50C oraz wspomagającą grupę centralnego ogrzewanie podłogowego. Pompy ciepła usytuowane będą na zewnątrz budynku obok pomieszczenia kotłowni a zasobnik buforowy i zasobniki ciepłej wody w pomieszczeniu obok kotłowni. Zgodnie z danymi projektu części sanitarnej wod-kan. zapotrzebowanie ciepłej wody wynosi: - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie.

Language: polish
PDF pages: 23, PDF size: 0.87 MB
Report
roczn. pzh 2007, 58, nr 1 tom 58 2007 nr 1 ______
Language: polish
PDF pages: 59, PDF size: 0.26 MB
Report
roczn. pzh 2008, 59, nr 1 tom 59 2008 nr 1 ______
W niniejszej pracy omówiono krajowe programy monitoringowe w zakresie zanieczyszczenia wybranych środków spoŜywczych pochodzenia roślinnego mikotoksynami. Programy urzędowej kontroli zanieczyszczenia Ŝywności, obejmujące mikotoksyny, tworzone są przez Główny Inspektorat Sanitarny na podstawie projektów opracowanych przez Państwowy Zakład Higieny i zatwierdzanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Omówiono wyniki oznaczania aflatoksyn w wybranych produktach spoŜywczych, mikotoksyn w produktach dla .

Language: polish
PDF pages: 13, PDF size: 0.09 MB
Report
tom 1
. i o długości powyŜej 10 km, zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004Dz.

Language: polish
PDF pages: 471, PDF size: 3.76 MB
Report
tom 1 - inwentaryzacja przyrodnicza
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja przyrodnicza na terenie wariantowych przebiegów drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity-Mrągowo-Orzysz-Ełk. Początek projektowanej drogi będzie włączony do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 16 w km 189+000. Zakończenie drogi projektuje się poprzez włączenie do planowanej obwodnicy miasta Ełk. Projektowane warianty południowe włączają się w drogę istniejącą w km 290+000, natomiast warianty północne wchodzą na trasę projektowanej obwodnicy Ełku w km 293+200..

Language: polish
PDF pages: 456, PDF size: 4.11 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.