Reklamy

Sponsored link: Download Reklamy
reklamy istebna
W związku z przypadającym w 2012 roku okrągłym Jubileuszem 300-lecia Wsi Koniaków, chcemy serdecznie zaprosić do wspólnych obchodów i promocji Jubileuszu, który patronatem objął przewodniczący Rady Gminy Istebna pan Jan Gazur. Idea tego wydarzenia obejmuje działania związane z Jubileuszem, które to będą się odbywać w Koniakowie w ciągu całego nadchodzącego roku. Zależy nam szczególnie na zaangażowaniu wszystkich mieszkańców - bez względu na wiek, w uroczyste obchody. Liczymy na Państwa pomysły i .

Language: polish
PDF pages: 32, PDF size: 8.11 MB
Report
reklamy istebna
Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany! Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy Istebna przy współudziale Fundacji CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z odpadami (www.czystaziemia.org). Zbiórkę odpadów prowadzić będzie firma Elektrozłom sp. z o.o.

Language: polish
PDF pages: 28, PDF size: 4.61 MB
Report
reklamy istebna
W związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej nastąpi czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 2643S w Istebnej. Droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów w godzinach od 6.00 do 18.00. w następujących dniach:Od 16 do 19 sierpnia ( 4 dni ) na odcinku od Zlewni na Szarcach po Skrzyżowanie na Beskidzie na odcinki 1,1, km.Od 13 do 16 września ( 4 dni ) na odcinku od Restauracji Leśniczówka do Zlewni na Szarcach na odcinku 1,1, km.Od 27 do 28 września ( 2 dni ) na odcinku od skrzyżowania w centrum do .

Language: polish
PDF pages: 24, PDF size: 5.07 MB
Report
reklamy istebna
Hajduka.Fimie WISPOL, dodatkowe kursy na kierunku: Cieszyn – Wisła Malinka oraz Cieszyn – Koniaków Ochodzita, Cieszyn – Wisła Jawornik Centrum oraz Cieszyn – Ustroń (kurs nocny), a także dodatkową linię: Cieszyn – Ustroń - Wisła – Jaworzynka Trzycatek. Z dniem 1 lipca br.linie Cieszyn – Jaworzynka i do Koniakowa dodatkowo będzie obsługiwać firma DAS II.Firmom LINEA-TRANS oraz TRANSKOM na kierunku: Cieszyn – Bąków – Strumień – Chybie - Zarzecze oraz Cieszyn – Pruchna - Drogomyśl – Chybie – Zarzecze.Na .

Language: polish
PDF pages: 24, PDF size: 4.05 MB
Report
reklamy istebna
3. Wspomaganie może być przyznane na realizację urządzeń zaopatrujących w wodę co najmniej trzy domy mieszkalne i na zbiorowy pisemny wniosek właścicieli (posiadaczy) tych domów. Wniosek o wspomaganie w roku budżetowym powinien być złożony do dnia 31 marca tego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 1. Do wniosku o przyznanie wspomagania należy dołączyć projekt realizacji urządzenia sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do powiatowego zasobu .

Language: polish
PDF pages: 24, PDF size: 4.11 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.