Symbian S60. Programowanie Urządzeń Mobilnych

Sponsored link: Download Symbian S60. Programowanie Urządzeń Mobilnych
ovi mapy do urządzeń mobilnych
Widok mapy — W standardowym widoku mapy czytelne są takie szczegóły, jak nazwy lokalizacji czy numery autostrad. Widok satelitarny — Aby uzyskać widok szczegółowy, użyj zdjęć satelitarnych. Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można zobaczyć ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza, co przydaje się na przykład podczas wycieczek terenowych. 3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy. Punkty orientacyjne — Wyświetl na mapie ważne budynki i atrakcje. Tryb nocny — Przygaś.

Language: polish
PDF pages: 14, PDF size: 0.82 MB
Report
ovi mapy do urządzeń mobilnych
Zmiana wyglądu mapy W celu łatwego określenia miejsca pobytu można wyświetlić mapę w różnych trybach. Wybierz Menu > Mapy i Moja pozycja. Naciśnij 1 i wybierz spośród następujących opcji: Mapa — W standardowym widoku mapy czytelne są takie szczegóły, jak nazwy lokalizacji czy numery autostrad. Satelitarny — Aby uzyskać widok szczegółowy, użyj zdjęć satelitarnych. Teren — Na pierwszy rzut oka można zobaczyć ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza, co przydaje się na przykład podczas .

Language: polish
PDF pages: 14, PDF size: 0.58 MB
Report
programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem windows
.Zaprojektuj nowe aplikacje dla urz¹dzeñ mobilnych • Œrodowisko Visual Studio i szkic projektu • Wykorzystanie jêzyka C# i . nowego telefonu czy aparatu fotograficznego. W ksi¹¿ce „Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych i systemu Windows Mobile” omówione zosta³o projektowanie.

Language: polish
PDF pages: 38, PDF size: 0.65 MB
Report
instalowanie programowanie urządzeń wideo 311[07].z6.05
. poradnikiem, − materiał nauczania – czyli wiadomości dotyczące zasad instalowania i obsługi urządzeń wideo oraz obróbki obrazu, − zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić. umożliwią Ci nabycie umiejętności praktycznych przy wykonywaniu instalacji i programowaniu urządzeń wideo, − sprawdzian postępów, który pomoże Ci określić, czy opanowałeś materiał. użyciu programów komputerowych. Podane są również metody instalowania i programowania urządzeń wideo zarówno analogowych jak i cyfrowych.

Language: polish
PDF pages: 48, PDF size: 0.7 MB
Report
zagrożenia urządzeń mobilnych typu smartphone i pda
Language: polish
PDF pages: 18, PDF size: 0.5 MB
Report
1   2   3   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.