Teoretyczne Podstawy Techniki Analogowej

Sponsored link: Download Teoretyczne Podstawy Techniki Analogowej
podstawy techniki mikroprocesorowej dla elektroenergetyków
Language: polish
PDF pages: 247, PDF size: 5.22 MB
Report
podstawy techniki obronie dawidmazur.com
W przypadku, gdy obrońca nie potrafi kontrolować atakującego, poruszając się krokiem odstawno – dostawnym, przechodzi do kroku biegowego. Uwagi metodyczne: ⇒ po odpowiednim pokazie stosujemy ćwiczenia przyjęcia postawy z różnych pozycji wyjściowych: siad, bieg w miejscu, podskoki obunóż, itd., ⇒ wprowadzamy współćwiczącego, który próbuje wytrącić obrońcę z pozycji równoważnej, ⇒ naukę poruszania rozpoczynamy od wykonania jednego kroku, utrzymując prawidłową postawę, stopniowo zwiększając liczbę kroków (.

Language: polish
PDF pages: 172, PDF size: 5.97 MB
Report
teoretyczne podstawy organizacji
Language: polish
PDF pages: 159, PDF size: 0.87 MB
Report
teoretyczne podstawy organizacji
Language: polish
PDF pages: 116, PDF size: 0.67 MB
Report
teoretyczne podstawy dział. ko. małopolskie centrum kultury sokół
. obejmującej całość tej praktyki, korzysta z teorii kilku dyscyplin naukowych. Teoretyczne podstawy DK nawiązują do interdyscyplinarnej wiedzy, szczególnie z zakresu: • • Dyscyplin pedagogicznych., oświata dorosłych, teoria wychowania, pedagogika społeczna, z których wywiedziono teoretyczne i metodyczne podstawy DK; Wiedza o człowieku i społeczeństwiefilozofia /aksjologia/,psychologia, socjologia,

Language: polish
PDF pages: 64, PDF size: 0.4 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.