Wniosek

Sponsored link: Download Wniosek
wniosek
. NAZW WŁASNYCH I POJĘĆ  DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH WE WNIOSKU  Wnioskodawcy  Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały KNB  UZASADNIENIE DECYZJA OBJĘTA WNIOSKIEM WŁAŚCIWOŚĆ.

Language: polish
PDF pages: 87, PDF size: 1.05 MB
Report
wniosek
Uniwersytet Jagielloński, KRAKÓW Instytut Fizyki PAN, WARSZAWA Uniwersytet Śląski, KATOWICE, Akademia Górniczo-Hutnicza, KRAKÓW Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, POZNAŃ Instytut Fizyki Jądrowej PAN, KRAKÓW Instytut Energii Atomowej, WARSZAWA Politechnika Warszawska, WARSZAWA Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, WARSZAWA 10 ) Uniwersytet Warszawski, WARSZAWA 11 ) Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, WROCŁAW 12 ) Uniwersytet Gdański, GDAŃSK 13 ) Uniwersytet w Białymstoku, .

Language: polish
PDF pages: 53, PDF size: 2.06 MB
Report
wniosek
Language: polish
PDF pages: 24, PDF size: 0.39 MB
Report
wniosek
Language: polish
PDF pages: 16, PDF size: 0.13 MB
Report
wniosek do
STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIACHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna trwają, nie mniej niż 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Łączny wymiar godzin kształcenia nie może być mniejszy niż 2650, z czego 1110 godzin zostały określone w standardach. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 210 w tym 71 zostało przyporządkowane przedmiotom wyszczególnionym w standardach. II. SYLWETKA .

Language: polish
PDF pages: 12, PDF size: 0.25 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.